Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Radhika Dutta

Villanova '26

I am a freshmen at Villanova and I am excited to start writing for Her Campus!