Her Campus Logo Her Campus Logo

Mary Kate Vorisek

Wash U '21

Sophomore ArtSci Student - International and Area Studies Major - PreMed