Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Alexa Naccarato

U Ottawa